Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní služby v následujících oblastech práva:

 • bytové právo
 • občanské právo
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • právo na ochranu spotřebitele
 • imigrační právo
 • dopravní právo
 • insolveční právo včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení fyzických osob
 • právo nemovitostí
 • zastupování v soudních a exekučních řízeních
 • zakládání obchodních společností a jejich změny
 • hromadné i individuální vymáhání pohledávek