V rámci specializace advokátní kanceláře na právní vztahy týkající se bytů, resp. obecně nemovitostí, Vám pomůžeme vyřešit následující záležitosti:

  • Příprava kupní smlouvy včetně zajištění advokátní úschovy kupní ceny
  • Příprava smlouvy darovací, věcná břemena apod.
  • Zastupování v řízeních před katastrálním úřadem
  • Smluvní nájemní vztahy (příprava a posouzení nájemních smluv)
  • Soudní spory z nájemních vztahů (dlužné nájemné, vystěhování)
  • Právní poradenství při jednání s realitní kanceláří (posouzení smlouvy a obch. podmínek)