Opłatę za usługi

Opłatę za usługi można pertraktować w kilka możliwych sposobów:

  • wynagrodzenie godzinowe ,od 1200,-CZK/godz. do 2.500,-CZK/godz. w zależności od złożoności świadczonych usług prawnych (konieczność specjalnej wiedzy, stosowanie wcześniej ważne rozporządzenie prawne, itp.), możliwości finansowych klienta, wymagań czasowych klienta do obsługi sprawy, itp. (np. opracowywanie i edycja skomplikowanych umów, itp.),
  • jednorazowa opłata, zryczałtowana za rozstrzygnięcie problemu (np. założenie lub zmiany firmy, sporządzanie prostych umów),
  • abonament miesięczny , w ramach którego świadczone są usługi prawne dla klienta, niezależnie od ich zakresu, w przypadku gdy klient można planować w perspektywie kwotę wydatków na usługi prawne (np. odzyskiwanie wierzytelności),
  • wynagrodzenie akcjonariusza ,umownie ustanowiony procent zależnie od wyniku sprawy.