Smluvní odměnu lze dohodnout následujícími způsoby:

  • hodinová odměna, jejíž výše se pohybuje v rozmezí od 1200 Kč/hod. do 2500 Kč/hod. v závislosti na náročnosti poskytované právní služby (nutnost speciálních znalostí, aplikace dříve platné právní úpravy apod.), finančních možnostech klienta, časových požadavcích klienta na vyřízení věci apod. (např. soudní spory, sepis či úprava složitějších smluv aj.),
  • úkonová odměna, což je jednorázová paušální odměna za vyřízení věci (např. založení či změny obchodních společností, sepis jednoduchých smluv),
  • paušální měsíční odměna, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah, kdy klient může dlouhodobě dopředu plánovat výši výdajů za právní služby (např. vymáhání pohledávek),
  • podílová odměna, která je stanovena na základě dohody s klientem o výši podílu z výsledku konkrétní věci, tj. určitým procentem z přiznaného nároku ve věci.